شرکت خدمات بیمه ای یوسف حامی
ارائه پوشش بیمه ای جایگزین ضمانت نامه های بانکی طبق توافقات با معاونت گردشگری کشور جهت مجوزهای بند الف - ب - رجا در تمامی کشور از طریق سایت شرکت خدمات بیمه ای یوسف حامی
     آخرین مطالب ارسال شده:
 
بخشنامه ها
بخشنامه ها
دریافت بخشنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری... (ادامه)

آشنایی با ما
آشنایی با ما
مجتبی صادقی: مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ... (ادامه)

بیمه های اعتباری
بیمه های اعتباری
این پوشش صرفا جهت ارائه به سازمانهای مالی و اعتباری، بانکها و تولیدکنندگان می باشد.... (ادامه)

بیمه تضمین کیفیت
بیمه تضمین کیفیت
در این پوشش شرکت سهامی بیمه ایران، مسئولیت ناشی از عدم کیفیت کالا را بیمه نموده و خسارتهای حاصله از این بخش را برای مصرف کننده جبران می نماید. این پوشش فرصتی طلائی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان ان... (ادامه)

بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت
این بیمه نامه خسارت جانی ناشی از مسئولیت کارفرما را که برای کارکنان در حین کار به وجود می آید تحت پوش بیمه ای قرار می دهد.خسارت های مشمول بیمه شامل هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو، جبران غرامت ر... (ادامه)

بیمه حوادث
بیمه حوادث
در این بیمه نامه کلیه خسارتهای جانی اعم از هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو به میزانی که شخص (بیمه گذار)معین و در بیمه نامه درج شده باشد، قابل پرداخت می باشد. خسارتهای قابل پرداخت در این بیمه نامه... (ادامه)

بیمه حمل و نقل کالا (باربری)
بیمه حمل و نقل کالا (باربری)
این بیمه نامه حوادث و خسارات واقعه در جریان حمل کالای بیمه گذار از نقطه ای به نقطه دیگر که در موضوع بیمه نامه لحاظ گردیده را جبران می نماید. انواع بیمه های باربری در برگیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا... (ادامه)

بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی
در این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از خطرات آتش سوزی، انجار و صاعقه وارد به کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاص حقیقی یا حقوقی جبران می گردد. بیمه های آتش سوزی عبارت است از:بیمه آتش سوزی منازل مسکونیبیمه... (ادامه)

بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل
این بیمه نامه حوادثی که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد را جبران خسارات می نماید که به طور معمول در بر گیرنده سه پوشش حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی می باشد که بیمه گذار با پیشنهاد کارشناس می تواند ا... (ادامه)

پیگیری سایر بیمه ها
 بازدید امروز: 66 
  میانگین روزانه: 107 
  بازدید کل: 108,915